Библиотека конструктивни детайли за бетонови, стоманени и комбинирани конструкции. Включва основи от фундаменти до пилотни възглавници, фундаментни плочи, шайби и стени.

Конструктивни детайли

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

На български

En castellano

En català

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

На италиански

На китайски

FIL: Наклонени Плочи. Масивни Плочи

FIL701

  

Наклонена плоча намираща се при гредата на билото.

FIL702

  

Наклонена плоча намираща се при изравнена греда на билото.

FIL703

  

Наклонена плоча намираща се при отделена греда на билото.

FIL704

  

Наклонена плоча при греда на било с армировка поставена на място.

FIL705

  

Наклонена плоча при греда на улама с армировка поставена на място.

FIL706-P

  

Опора в участъка от опорна стена успоредна на наклона на покрива.

FIL706

  

Опора в участъка от опорна стена успоредна на наклона на покрива.

FIL707-P

  

Опора в края на участъка от опорна стена, перпендикулярна на наклона на покрива.

FIL707

  

Опора в края на участъка от опорна стена, перпендикулярна на наклона на покрива.

FIL708-P

  

Опора в края на участъка от опорна стена с някакъв наклон по отношение на този на покрива.

FIL708

  

Опора в края на участъка от опорна стена с някакъв наклон по отношение на този на покрива.

FIL709-P

  

Опора между участъци от опорна стена успоредна на наклона на покрива.

FIL709

  

Опора между участъци от опорна стена успоредна на наклона на покрива.

FIL710-P

  

Опора между участъци от опорна стена перпендикулярна на наклона на покрива.

FIL710

  

Опора между участъци от опорна стена перпендикулярна на наклона на покрива.

FIL711-P

  

Опора между участъци от опорна стена с някакъв наклон по отношение на този на покрива.

FIL711

  

Опора между участъци от опорна стена с някакъв наклон по отношение на този на покрива.

FIL712-P

  

Опора в края на участъка от бетонова стена успоредна на наклона на покрива.

FIL712

  

Опора в края на участъка от бетонова стена успоредна на наклона на покрива.

FIL713-P

  

Опора в края на участъка от бетонова стена с някакъв наклон по отношение на този на покрива.

FIL713

  

Опора в края на участъка от бетонова стена с някакъв наклон по отношение на този на покрива.

FIL714

  

Опора мжду участъците от бетонова стена, успоредна на наклона на покрива.

FIL715

  

Опора между участъци от бетонова стена с някакъв наклон по отношение на този на покрива.

FIL716

  

Опора в края на участъка от отделена греда успоредна на наклона на покрива.

FIL717

  

Опора в края на участъка от отделена греда с някакъв наклон по отношение на този на покрива.

FIL718

  

Опора между участъци от изравнена греда, успоредна на наклона на покрива.

FIL719

  

Опора между участъци от изравнена греда с някакъв наклон по отношение на този на покрива.

FIL720

  

Опора между участъци от отделена греда, успоредна на наклона на покрива.

FIL721

  

Опора между участъци от отделена греда с някакъв наклон по отношение на този на покрива.

FIL722

  

Опора в края на участъка от стоманена греда успоредна на наклона на покрива.

FIL723

  

Опора между участъците от стоманена греда перпендикулярна на наклона на покрив.

FIL724

  

Опора между плочи от стоманена греда успоредно на наклона на покрива.

FIL725

  

Опора между участъци с някакъв наклон по отношение на този на покрива.

FIL726

  

Смяна на ръба на ръба на изравняване на колоните.

FIL727-P

  

Сменя котата с разлика в нивата по-малка от дебелината на плочата.

FIL727

  

Сменя котата с разлика в нивата по-малка от дебелината на плочата.

FIL728-P

  

Сменя котата с разлика в нивата по-голяма от дебелината на плочата в линията на колоните.

FIL728

  

Сменя котата с разлика в нивата по-голяма от дебелината на плочата в линията на колоните.

FIL729-P

  

Сменя котата с разлика в нивата по-голяма от дебелината на плочата в междинния участък.

FIL729

  

Сменя котата с разлика в нивата по-голяма от дебелината на плочата в междинния участък.

FIL730

  

Армировка на непредвиден отвор в масивната плоча

FIL731

  

Отвор в масивната плоча решен с използване на греди по периметъра

FIL732

  

Отвор в края с изравнена греда.

FIL733

  

Усилваща армировка в ъглите на отворите.

FIL734

  

Надвисващ борд с минимална армировка в края, перпендикулярна на наклона на покрива.

FIL735-A

  

Детайл на борда на плочата, перпендикулярен на наклона на покрива.

FIL735-B

  

Детайл на борда на вертикална плоча.

FIL735-C

  

Детайл на борда на хоризонтална плоча.

FIL736

  

Огъване в масивна плоча.

FIL737

  

При стрехи на наклонени с хоризонтални плочи. Масивна плоча. Изравнена греда.

FIL738

  

При стрехи на наклонени еднопосочни плочи на подпиращи се греди с хоризонтални плочи. Масивна плоча. Изравнена греда.

FIL739

  

При стрехи на наклонени еднопосочни плочи на подпиращи се успоредни греди с хоризонтални плочи. Масивна плоча. Изравнена греда.

FIL740

  

При стрехи на наклонени плочи, завършващи с корниз с хоризонтални плочи.

FIL741

  

При стрехи на наклонени еднопосочни плочи на подпиращи се греди, завършващи с корниз с хоризонтални плочи. Масивна плоча. Изравнена греда.

FIL742

  

При стрехи на наклонени еднопосочни плочи на успоредни подпиращи се греди, завършващи с корниз с хоризонтални плочи. Масивна плоча. Изравнена греда.

FIL743

  

При стрехи на наклонени с хоризонтални плочи. Масивна плоча. Греда по ръба.

FIL744

  

При стрехи на наклонени еднопосочни плочи на подпиращи се греди с хоризонтални плочи. Масивна плоча. Греда по ръба.

FIL745

  

При стрехи на наклонени еднопосочни плочи на подпиращи се успоредни греди с хоризонтални плочи. Масивна плоча. Греда по ръба.

FIL746

  

При стрехи на наклонени с хоризонтални плочи. Надвисване със запълване. Масивна плоча. Греда по ръба.

FIL747

  

При стрехи на наклонени еднопосочни плочи на подпиращи се греди с хоризонтални плочи. Надвисване със запълване. Масивна плоча. Греда по ръба.

FIL748

  

Детайли на стоманени колони. Централна колона в наклонена плоча.

FIL749

  

Детайли на стоманени колони. Колона по ръба на наклонена плоча. Снижаващ се наклон.

FIL750

  

Детайли на стоманени колони. Колона по ръба на наклонена плоча. Повишаващ се наклон.

FIL751

  

Детайли на стоманени колони. Колона по ръба на наклонена плоча.

FIL752

  

Детайли на стоманени колони. Колона в ъгъла на наклонена плоча. Снижаващ се наклон.

FIL753

  

Детайли на стоманени колони. Колона в ъгъла на наклонена плоча. Повишаващ се наклон.

FIL754

  

Детайли на стоманени колони. Греда по билото.

FIL755

  

Детайли на стоманени колони. Греда по билото.

FIL756

  

Детайли на стоманени колони. Греда на улама, успоредно на наклона.

FIL757

  

Детайли на стоманени колони. Греда на улама, перпендикулярно на наклона.

Конструктивни детайли за наклонени плочи

Поръчка за конструктивните детайли