Библиотека конструктивни детайли за бетонови, стоманени и комбинирани конструкции. Включва основи от фундаменти до пилотни възглавници, фундаментни плочи, шайби и стени.

Конструктивни детайли

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

На български

En castellano

En català

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

На италиански

На китайски

Конструктивни детайли за наклонени плочи

Поръчка за конструктивните детайли

   

Надвисващ борд с минимална армировка в края, перпендикулярна на наклона на покрива.

   

FIL734

   


  • Стремената трябва да са способни да устояват на срязващи усилия в напречния елемент и да носят окачената долна плоча.