Библиотека конструктивни детайли за бетонови, стоманени и комбинирани конструкции. Включва основи от фундаменти до пилотни възглавници, фундаментни плочи, шайби и стени.

Конструктивни детайли

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

На български

En castellano

En català

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

На италиански

На китайски

Конструктивни детайли за наклонени плочи

Поръчка за конструктивните детайли

   

Детайли на стоманени колони.

Усилващ панел по ръба на наклонена плоча.

Повишаващ се наклон.

   

FIR072

   


  • Ще се разположат стоманени профили IPN със стомана A-42b, съгласно Техническата Документация.

  • Заковянето ще се включи в опората фабрично.

  • Профилите ще се заварят един към друг за опора по целият периметър, с който контактуват с дебелина на заварката 7 mm.

  • Ще се разположи спирала от 8 mm със стъпка 10 cm.

  • Препоръчаните напречни пръти са за етажи на сгради с общо приети живи товари и приемливо укрепени участъци. За всеки случай се изисква да се прегледат поотделно.