Библиотека конструктивни детайли за бетонови, стоманени и комбинирани конструкции. Включва основи от фундаменти до пилотни възглавници, фундаментни плочи, шайби и стени.

Конструктивни детайли

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

На български

En castellano

En català

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

На италиански

На китайски

FIR: Наклонени Плочи. Олекотени Плочи

FIR501

  

Наклонена плоча, срещаша се при греда на било. Олекотена плоча. Еднократно блокета.

FIR601

  

Наклонена плоча, срещаша се при греда на било. Олекотена плоча. Сменяеми блокчета.

FIR502

  

Наклонена плоча, срещаша се при греда на било. Сменя от олекотена плоча с еднократни блокчета на масивна плоча.

FIR602

  

Наклонена плоча, срещаша се при греда на било. Сменя от олекотена плоча с еднократни блокчета намасивна плоча.

FIR503

  

Наклонена плоча, срещаша се при права греда на било. Олекотена плоча. Еднократно блокета.

FIR603

  

Наклонена плоча, срещаша се при права греда на било. Олекотена плоча. Сменяеми блокчета.

FIR504

  

Наклонена плоча, срещаша се при права греда на било. Сменя от олекотена плоча с еднократни блокчета на масивна плоча.

FIR604

  

Наклонена плоча, срещаша се при права греда на било. Сменя от олекотена плоча с еднократни блокчета намасивна плоча.

FIR505

  

Наклонена плоча, срещаша се при обратна греда на било. Олекотена плоча. Еднократно блокета.

FIR605

  

Наклонена плоча, срещаша се при обратна греда на било. Олекотена плоча. Сменяеми блокчета.

FIR506

  

Наклонена плоча, срещаша се при обратна греда на било. Сменя от олекотена плоча с еднократни блокчета на масивна плоча.

FIR606

  

Наклонена плоча, срещаша се при обратна греда на било. Сменя от олекотена плоча с еднократни блокчета намасивна плоча.

FIR507

  

Наклонена плоча, срещаша се при греда на било. Олекотена плоча. Еднократно блокета.

FIR607

  

Наклонена плоча, срещаша се при греда на било. Олекотена плоча. Сменяеми блокчета.

FIR508

  

Наклонена плоча, срещаша се при греда на било. Сменя от олекотена плоча с еднократни блокчета на масивна плоча.

FIR608

  

Наклонена плоча, срещаша се при греда на било. Сменя от олекотена плоча с еднократни блокчета намасивна плоча.

FIR509

  

Наклонена плоча, срещаша се при греда на улама. Олекотена плоча. Еднократно блокета.

FIR609

  

Наклонена плоча, срещаша се при греда на улама. Олекотена плоча. Сменяеми блокчета.

FIR510

  

Наклонена плоча, срещаша се при греда на улама. Сменя от олекотена плоча с еднократни блокчета на масивна плоча.

FIR610

  

Наклонена плоча, срещаша се при греда на улама. Сменя от олекотена плоча с еднократни блокчета намасивна плоча.

FIR511

  

Опора в участъка от опорна стена успоредна на наклона на покрива. Олекотена плоча. Еднократно блокета.

FIR611

  

Опора в участъка от опорна стена успоредна на наклона на покрива. Олекотена плоча. Сменяеми блокчета.

FIR512

  

Опора в края на участъка от опорна стена, перпендикулярна на наклона на покрива. Олекотена плоча. Еднократно блокета.

FIR612

  

Опора в края на участъка от опорна стена, перпендикулярна на наклона на покрива. Олекотена плоча. Сменяеми блокчета.

FIR513

  

Опора в края на участъка от опорна стена с някакъв наклон по отношение на този на покрива. Олекотена плоча. Еднократно блокета.

FIR613

  

Опора в края на участъка от опорна стена с някакъв наклон по отношение на този на покрива. Олекотена плоча. Сменяеми блокчета.

FIR514

  

Опора между участъци от опорна стена успоредна на наклона на покрива. Олекотена плоча. Еднократно блокета.

FIR514-P

  

Опора между участъци от опорна стена успоредна на наклона на покрива. Олекотена плоча. Еднократно блокета.

FIR614

  

Опора между участъци от опорна стена успоредна на наклона на покрива. Олекотена плоча. Сменяеми блокчета.

FIR614-P

  

Опора между участъци от опорна стена успоредна на наклона на покрива. Олекотена плоча. Сменяеми блокчета.

FIR515

  

Опора между участъци от опорна стена перпендикулярна на наклона на покрива. Олекотена плоча. Еднократно блокета.

FIR515-P

  

Опора между участъци от опорна стена перпендикулярна на наклона на покрива. Олекотена плоча. Еднократно блокета.

FIR615

  

Опора между участъци от опорна стена перпендикулярна на наклона на покрива. Олекотена плоча. Сменяеми блокчета.

FIR615-P

  

Опора между участъци от опорна стена перпендикулярна на наклона на покрива. Олекотена плоча. Сменяеми блокчета.

FIR516

  

Опора между участъци от опорна стена с някакъв наклон по отношение на този на покрива. Олекотена плоча. Еднократно блокета.

FIR516-P

  

Опора между участъци от опорна стена с някакъв наклон по отношение на този на покрива. Олекотена плоча. Еднократно блокета.

FIR616

  

Опора между участъци от опорна стена с някакъв наклон по отношение на този на покрива. Олекотена плоча. Сменяеми блокчета.

FIR616-P

  

Опора между участъци от опорна стена с някакъв наклон по отношение на този на покрива. Олекотена плоча. Сменяеми блокчета.

FIR517

  

Опора в края на участъка от бетонова стена успоредна на наклона на покрива. Олекотена плоча. Еднократно блокета.

FIR517-P

  

Опора в края на участъка от бетонова стена успоредна на наклона на покрива. Олекотена плоча. Еднократно блокета.

FIR617

  

Опора в края на участъка от бетонова стена успоредна на наклона на покрива. Олекотена плоча. Сменяеми блокчета.

FIR617-P

  

Опора в края на участъка от бетонова стена успоредна на наклона на покрива. Олекотена плоча. Сменяеми блокчета.

FIR518

  

Опора в края на участъка от бетонова стена с някакъв наклон по отношение на този на покрива. Олекотена плоча. Еднократно блокета.

FIR518-P

  

Опора в края на участъка от бетонова стена с някакъв наклон по отношение на този на покрива. Олекотена плоча. Еднократно блокета.

FIR618

  

Опора в края на участъка от бетонова стена с някакъв наклон по отношение на този на покрива. Олекотена плоча. Сменяеми блокчета.

FIR618-P

  

Опора в края на участъка от бетонова стена с някакъв наклон по отношение на този на покрива. Олекотена плоча. Сменяеми блокчета.

FIR519

  

Опора мжду участъците от бетонова стена, успоредна на наклона на покрива. Олекотена плоча. Еднократно блокета.

FIR619

  

Опора мжду участъците от бетонова стена, успоредна на наклона на покрива. Олекотена плоча. Сменяеми блокчета.

FIR520

  

Опора между участъци от бетонова стена с някакъв наклон по отношение на този на покрива. Олекотена плоча. Еднократно блокета.

FIR620

  

Опора между участъци от бетонова стена с някакъв наклон по отношение на този на покрива. Олекотена плоча. Сменяеми блокчета.

FIR521

  

Опора в края на участъка от отделена греда успоредна на наклона на покрива. Олекотена плоча. Еднократно блокета.

FIR621

  

Опора в края на участъка от отделена греда успоредна на наклона на покрива. Олекотена плоча. Сменяеми блокчета.

FIR522

  

Опора в края на участъка от отделена греда с някакъв наклон по отношение на този на покрива. Олекотена плоча. Еднократно блокета.

FIR622

  

Опора в края на участъка от отделена греда с някакъв наклон по отношение на този на покрива. Олекотена плоча. Сменяеми блокчета.

FIR523

  

Опора между участъци от изравнена греда, успоредна на наклона на покрива. Олекотена плоча. Еднократно блокета.

FIR623

  

Опора между участъци от изравнена греда, успоредна на наклона на покрива. Олекотена плоча. Сменяеми блокчета.

FIR524

  

Опора между участъци от изравнена греда с някакъв наклон по отношение на този на покрива. Олекотена плоча. Еднократно блокета.

FIR624

  

Опора между участъци от изравнена греда с някакъв наклон по отношение на този на покрива. Олекотена плоча. Сменяеми блокчета.

FIR525

  

Опора между участъци от отделена греда, успоредна на наклона на покрива. Олекотена плоча. Еднократно блокета.

FIR625

  

Опора между участъци от отделена греда, успоредна на наклона на покрива. Олекотена плоча. Сменяеми блокчета.

FIR526

  

Опора между участъци от отделена греда с някакъв наклон по отношение на този на покрива. Олекотена плоча. Еднократно блокета.

FIR626

  

Опора между участъци от отделена греда с някакъв наклон по отношение на този на покрива. Олекотена плоча. Сменяеми блокчета.

FIR527

  

Опора в края на участъка от стоманена греда успоредна на наклона на покрива. Олекотена плоча. Еднократно блокета.

FIR627

  

Опора в края на участъка от стоманена греда успоредна на наклона на покрива. Олекотена плоча. Сменяеми блокчета.

FIR528

  

Опора в края на участък от стоманена греда с някакъв наклон по отношение на този на покрива. Олекотена плоча. Еднократно блокета.

FIR628

  

Опора в края на участък от стоманена греда с някакъв наклон по отношение на този на покрива. Олекотена плоча. Сменяеми блокчета.

FIR529

  

Опора между плочи от стоманена греда успоредно на наклона на покрива. Олекотена плоча. Еднократно блокета.

FIR629

  

Опора между плочи от стоманена греда успоредно на наклона на покрива. Олекотена плоча. Сменяеми блокчета.

FIR530

  

Опора между участъци с някакъв наклон по отношение на този на покрива. Олекотена плоча. Еднократно блокета.

FIR630

  

Опора между участъци с някакъв наклон по отношение на този на покрива. Олекотена плоча. Сменяеми блокчета.

FIR531-A

  

Детайл на борд перпедикулярно на плочата. Олекотена плоча. Еднократно блокета.

FIR531-B

  

Детайл на борд успоредно на вертикалната равнина. Олекотена плоча. Еднократно блокета.

FIR531-C

  

Детайл на скосен борд. Олекотена плоча. Еднократно блокета.

FIR631-A

  

Детайл на борд перпедикулярно на плочата. Олекотена плоча. Сменяеми блокчета.

FIR631-B

  

Детайл на борд успоредно на вертикалната равнина. Олекотена плоча. Сменяеми блокчета.

FIR631-C

  

Детайл на скосен борд. Олекотена плоча. Сменяеми блокчета.

FIR532

  

Смяна на ръба на ръба на изравняване на колоните. Олекотена плоча. Еднократно блокета.

FIR632

  

Смяна на ръба на ръба на изравняване на колоните. Олекотена плоча. Сменяеми блокчета.

FIR533

  

Смяна на ръба на изравняване на междинния участък. Олекотена плоча. Еднократно блокета.

FIR533-P

  

Смяна на ръба на изравняване на междинния участък. Олекотена плоча. Еднократно блокета.

FIR633

  

Смяна на ръба на изравняване на междинния участък. Олекотена плоча. Сменяеми блокчета.

FIR633-P

  

Смяна на ръба на изравняване на междинния участък. Олекотена плоча. Сменяеми блокчета.

FIR534

  

Сменя котата с разлика в нивата по-малка от дебелината на плочата. Олекотена плоча. Еднократно блокета.

FIR534-P

  

Сменя котата с разлика в нивата по-малка от дебелината на плочата. Олекотена плоча. Еднократно блокета.

FIR634

  

Сменя котата с разлика в нивата по-малка от дебелината на плочата. Олекотена плоча. Сменяеми блокчета.

FIR634-P

  

Сменя котата с разлика в нивата по-малка от дебелината на плочата. Олекотена плоча. Сменяеми блокчета.

FIR535

  

Сменя котата с разлика в нивата по-голяма от дебелината на плочата в линията на колоните. Олекотена плоча. Еднократно блокета.

FIR535-P

  

Сменя котата с разлика в нивата по-голяма от дебелината на плочата в линията на колоните. Олекотена плоча. Еднократно блокета.

FIR635

  

Сменя котата с разлика в нивата по-голяма от дебелината на плочата в линията на колоните. Олекотена плоча. Сменяеми блокчета.

FIR635-P

  

Сменя котата с разлика в нивата по-голяма от дебелината на плочата в линията на колоните. Олекотена плоча. Сменяеми блокчета.

FIR536

  

Сменя котата с разлика в нивата по-голяма от дебелината на плочата в междинния участък. Олекотена плоча. Еднократно блокета.

FIR536-P

  

Сменя котата с разлика в нивата по-голяма от дебелината на плочата в междинния участък. Олекотена плоча. Еднократно блокета.

FIR636

  

Сменя котата с разлика в нивата по-голяма от дебелината на плочата в междинния участък. Олекотена плоча. Сменяеми блокчета.

FIR636-P

  

Сменя котата с разлика в нивата по-голяма от дебелината на плочата в междинния участък. Олекотена плоча. Сменяеми блокчета.

FIR037

  

Непредвиден отвор пресичащ ребрата. Олекотена плоча.

FIR038

  

Отвор пресичащ ребрата, решен чрез греди по периметъра. Олекотена плоча.

FIR039

  

Отвор в края с изравнена греда. Олекотена плоча.

FIR040

  

Ребро разширено върху усилващия панел, за да нарастне устойчивостта на срязване чрез отстраняване на олекотените блокчета.

FIR041

  

Усилваща армировка в ъглите на отворите.

FIR542-A

  

Надвисваща греда перпендикулярно на гредата на борда с перпендикулярен край на наклона на покрива. Олекотена плоча. Еднократно блокета.

FIR542-B

  

Надвисваща греда перпендикулярно на гредата на борда с вертикален край. Олекотена плоча. Еднократно блокета.

FIR542-C

  

Надвисваща греда перпендикулярно на гредата на борда с хоризонтален край. Олекотена плоча. Еднократно блокета.

FIR642-A

  

Надвисваща греда перпендикулярно на гредата на борда с перпендикулярен край на наклона на покрива. Олекотена плоча. Сменяеми блокчета.

FIR642-B

  

Надвисваща греда перпендикулярно на гредата на борда с вертикален край. Олекотена плоча. Сменяеми блокчета.

FIR642-C

  

Надвисваща греда перпендикулярно на гредата на борда с хоризонтален край. Олекотена плоча. Сменяеми блокчета.

FIR543-A

  

Минимална съединяваща греда в надвисващия борд с перпендикулярен край на наклона на покрива. Олекотена плоча. Еднократно блокета.

FIR543-B

  

Минимална съединяваща греда в надвисващия борд с вертикален край. Олекотена плоча. Еднократно блокета.

FIR543-C

  

Минимална съединяваща греда в надвисващия борд с хоризонтален край. Олекотена плоча. Еднократно блокета.

FIR643-A

  

Минимална съединяваща греда в надвисващия борд с перпендикулярен край на наклона на покрива. Олекотена плоча. Сменяеми блокчета.

FIR643-B

  

Минимална съединяваща греда в надвисващия борд с вертикален край. Олекотена плоча. Сменяеми блокчета.

FIR643-C

  

Минимална съединяваща греда в надвисващия борд с хоризонтален край. Олекотена плоча. Сменяеми блокчета.

FIR044

  

Вътрешна връзка на греда. Олекотена плоча.

FIR045

  

Конзолна греда.

FIR546

  

Преход между участъците на масивна плоча върху греда със същата дебелина като олекотената плоча. Еднократно блокета.

FIR646

  

Преход между участъците на масивна плоча върху греда със същата дебелина като олекотената плоча. Сменяеми блокчета.

FIR547

  

Преход в линията на колоните към масивна плоча със същата дебелина като олекотената плоча. Еднократно блокета.

FIR647

  

Преход в линията на колоните към масивна плоча със същата дебелина като олекотената плоча. Сменяеми блокчета.

FIR548

  

Смяна на ръба на изравняване на междинния участък. Олекотена плоча. Еднократни блокчета с масивна плоча.

FIR648

  

Смяна на ръба на изравняване на междинния участък. Олекотена плоча. Сменяеми блокчета с масивна плоча.

FIR549

  

Смяна на ръба на ръба на изравняване на колоните. Олекотена плоча. Еднократни блокчета с масивна плоча.

FIR649

  

Смяна на ръба на ръба на изравняване на колоните. Олекотена плоча. Сменяеми блокчета с масивна плоча.

FIR550

  

Сменя котата с разлика в нивата по-малка от дебелината на плочата. Горна масивна плоча с олекотена плоча. Еднократно блокета.

FIR550-P

  

Сменя котата с разлика в нивата по-малка от дебелината на плочата. Горна масивна плоча с олекотена плоча. Еднократно блокета.

FIR650

  

Сменя котата с разлика в нивата по-малка от дебелината на плочата. Горна масивна плоча с олекотена плоча. Сменяеми блокчета.

FIR650-P

  

Сменя котата с разлика в нивата по-малка от дебелината на плочата. Горна масивна плоча с олекотена плоча. Сменяеми блокчета.

FIR551

  

Сменя котата с разлика в нивата по-малка от дебелината на плочата. Долна масивна плоча с олекотена плоча. Еднократно блокета.

FIR551-P

  

Сменя котата с разлика в нивата по-малка от дебелината на плочата. Долна масивна плоча с олекотена плоча. Еднократно блокета.

FIR651

  

Сменя котата с разлика в нивата по-малка от дебелината на плочата. Долна масивна плоча с олекотена плоча. Сменяеми блокчета.

FIR651-P

  

Сменя котата с разлика в нивата по-малка от дебелината на плочата. Долна масивна плоча с олекотена плоча. Сменяеми блокчета.

FIR552

  

Сменя котата с разлика в нивата по-голяма от дебелината на плочата в линията на колоните. Горна масивна плоча с олекотена плоча. Еднократно блокета.

FIR552-P

  

Сменя котата с разлика в нивата по-голяма от дебелината на плочата в линията на колоните. Горна масивна плоча с олекотена плоча. Еднократно блокета.

FIR652

  

Сменя котата с разлика в нивата по-голяма от дебелината на плочата в линията на колоните. Горна масивна плоча с олекотена плоча. Сменяеми блокчета.

FIR652-P

  

Сменя котата с разлика в нивата по-голяма от дебелината на плочата в линията на колоните. Горна масивна плоча с олекотена плоча. Сменяеми блокчета.

FIR553

  

Сменя котата с разлика в нивата по-голяма от дебелината на плочата в линията на колоните. Долна масивна плоча с олекотена плоча. Еднократно блокета.

FIR553-P

  

Сменя котата с разлика в нивата по-голяма от дебелината на плочата в линията на колоните. Долна масивна плоча с олекотена плоча. Еднократно блокета.

FIR653

  

Сменя котата с разлика в нивата по-голяма от дебелината на плочата в линията на колоните. Долна масивна плоча с олекотена плоча. Сменяеми блокчета.

FIR653-P

  

Сменя котата с разлика в нивата по-голяма от дебелината на плочата в линията на колоните. Долна масивна плоча с олекотена плоча. Сменяеми блокчета.

FIR554

  

Сменя котата с разлика в нивата по-голяма от дебелината на плочата в междинния участък. Горна масивна плоча с олекотена плоча. Еднократно блокета.

FIR554-P

  

Сменя котата с разлика в нивата по-голяма от дебелината на плочата в междинния участък. Горна масивна плоча с олекотена плоча. Еднократно блокета.

FIR654

  

Сменя котата с разлика в нивата по-голяма от дебелината на плочата в междинния участък. Горна масивна плоча с олекотена плоча. Сменяеми блокчета.

FIR654-P

  

Сменя котата с разлика в нивата по-голяма от дебелината на плочата в междинния участък. Горна масивна плоча с олекотена плоча. Сменяеми блокчета.

FIR555

  

Сменя котата с разлика в нивата по-голяма от дебелината на плочата в междинния участък. Долна масивна плоча с олекотена плоча. Еднократно блокета.

FIR555-P

  

Сменя котата с разлика в нивата по-голяма от дебелината на плочата в междинния участък. Долна масивна плоча с олекотена плоча. Еднократно блокета.

FIR655

  

Сменя котата с разлика в нивата по-голяма от дебелината на плочата в междинния участък. Долна масивна плоча с олекотена плоча. Сменяеми блокчета.

FIR655-P

  

Сменя котата с разлика в нивата по-голяма от дебелината на плочата в междинния участък. Долна масивна плоча с олекотена плоча. Сменяеми блокчета.

FIR556

  

Огъване в олекотени плочи. Еднократно блокета.

FIR656

  

Огъване в олекотени плочи. Сменяеми блокчета.

FIR557

  

При стрехи на наклонени плочи с олекотени хоризонтални плочи. Еднократно блокета. Изравнена греда.

FIR657

  

При стрехи на наклонени плочи с олекотени хоризонтални плочи. Сменяеми блокчета. Изравнена греда.

FIR558

  

При стрехи на наклонени масивни плочи с олекотени плочи. Еднократно блокета. Изравнена греда.

FIR658

  

При стрехи на наклонени масивни плочи с олекотени плочи. Сменяеми блокчета. Изравнена греда.

FIR559

  

При стрехи на наклонени еднопосочни плочи на подпиращи се греди с олекотени хоризонтални плочи. Еднократно блокета. Изравнена греда.

FIR659

  

При стрехи на наклонени еднопосочни плочи на подпиращи се греди с олекотени хоризонтални плочи. Сменяеми блокчета. Изравнена греда.

FIR560

  

При стрехи на наклонени еднопосочни плочи на подпиращи се успоредни греди с олекотени хоризонтални плочи. Еднократно блокета. Изравнена греда.

FIR660

  

При стрехи на наклонени еднопосочни плочи на подпиращи се успоредни греди с олекотени хоризонтални плочи. Сменяеми блокчета. Изравнена греда.

FIR561

  

При стрехи на наклонени плочи, завършващи с корниз с олекотени плочи. Еднократно блокета. Изравнена греда.

FIR661

  

При стрехи на наклонени плочи, завършващи с корниз с олекотени плочи. Сменяеми блокчета. Изравнена греда.

FIR562

  

При стрехи на наклонени плочи, завършващи с корниз. Изравнена греда с олекотена плоча. Еднократно блокета. Изравнена греда.

FIR662

  

При стрехи на наклонени плочи, завършващи с корниз. Изравнена греда с олекотена плоча. Сменяеми блокчета. Изравнена греда.

FIR563

  

При стрехи на наклонени еднопосочни плочи на подпиращи се греди, завършващи с корниз с олекотени хоризонтални плочи. Еднократно блокета. Изравнена греда.

FIR663

  

При стрехи на наклонени еднопосочни плочи на подпиращи се греди, завършващи с корниз с олекотени хоризонтални плочи. Сменяеми блокчета. Изравнена греда.

FIR564

  

При стрехи на наклонени еднопосочни плочи на успоредни подпиращи се греди, завършващи с корниз с олекотени хоризонтални плочи. Еднократно блокета. Изравнена греда.

FIR664

  

При стрехи на наклонени еднопосочни плочи на успоредни подпиращи се греди, завършващи с корниз с олекотени хоризонтални плочи. Сменяеми блокчета. Изравнена греда.

FIR565

  

При стрехи на наклонени плочи с олекотени хоризонтални плочи. Еднократно блокета. Греда по ръба.

FIR665

  

При стрехи на наклонени плочи с олекотени хоризонтални плочи. Сменяеми блокчета. Греда по ръба.

FIR566

  

При стрехи на наклонени еднопосочни плочи на подпиращи се греди с олекотени хоризонтални плочи. Еднократно блокета. Греда по ръба.

FIR666

  

При стрехи на наклонени еднопосочни плочи на подпиращи се греди с олекотени хоризонтални плочи. Сменяеми блокчета. Греда по ръба.

FIR567

  

При стрехи на наклонени еднопосочни плочи на подпиращи се успоредни греди с олекотени хоризонтални плочи. Еднократно блокета. Греда по ръба.

FIR667

  

При стрехи на наклонени еднопосочни плочи на подпиращи се успоредни греди с олекотени хоризонтални плочи. Сменяеми блокчета. Греда по ръба.

FIR568

  

При стрехи на наклонени плочи с олекотени хоризонтални плочи. Надвисване със запълване. Еднократно блокета. Греда по ръба.

FIR668

  

При стрехи на наклонени плочи с олекотени хоризонтални плочи. Надвисване със запълване. Сменяеми блокчета. Греда по ръба.

FIR569

  

При стрехи на наклонени еднопосочни плочи на подпиращи се греди с олекотени хоризонтални плочи. Надвисване със запълване. Еднократно блокета. Греда по ръба.

FIR669

  

При стрехи на наклонени еднопосочни плочи на подпиращи се греди с олекотени хоризонтални плочи. Надвисване със запълване. Сменяеми блокчета. Греда по ръба.

FIR070

  

Детайли на стоманени колони. Централен укрепителен панел в наклонената плоча.

FIR071

  

Детайли на стоманени колони. Усилващ панел по ръба на наклонена плоча. Снижаващ се наклон.

FIR072

  

Детайли на стоманени колони. Усилващ панел по ръба на наклонена плоча. Повишаващ се наклон.

FIR073

  

Детайли на стоманени колони. Усилващ панел по ръба на наклонена плоча.

FIR074

  

Детайли на стоманени колони. Усилващ панел в ъгъл на наклонена плоча. Снижаващ се наклон.

FIR075

  

Детайли на стоманени колони. Усилващ панел в ъгъл на наклонена плоча. Повишаващ се наклон.

FIR076

  

Детайли на стоманени колони. Греда по билото.

FIR077

  

Детайли на стоманени колони. Греда по билото.

FIR078

  

Детайли на стоманени колони. Греда на улама, успоредно на наклона.

FIR079

  

Детайли на стоманени колони. Греда по уламата. Напречен прът перпендикулярен на наклона.

Конструктивни детайли за наклонени плочи

Поръчка за конструктивните детайли