Библиотека конструктивни детайли за бетонови, стоманени и комбинирани конструкции. Включва основи от фундаменти до пилотни възглавници, фундаментни плочи, шайби и стени.

Конструктивни детайли

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

На български

En castellano

En català

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

На италиански

На китайски

Конструктивни детайли за наклонени плочи

Поръчка за конструктивните детайли

   

Опора в края на участъка от отделена греда с някакъв наклон по отношение на този на покрива.

Олекотена плоча.

Сменяеми блокчета.

   

FIR622

   


  • Външната армировка на стената трябва да се удвои и да проникне в натисковия слой с дължина равна или по-голяма от 50 cm.

  • Препоръчително е да се разположат 4O16 в горната част на стената, за да се избегне напукване от свиване и да се усили устойчивостта на механизма стена-греда.