Библиотека конструктивни детайли за бетонови, стоманени и комбинирани конструкции. Включва основи от фундаменти до пилотни възглавници, фундаментни плочи, шайби и стени.

Конструктивни детайли

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

На български

En galego

Em português

На китайски

Конструктивни детайли за наклонени плочи

 
   

Сменя котата с разлика в нивата по-голяма от дебелината на плочата в линията на колоните.

Олекотена плоча.

Сменяеми блокчета.

   

FIR635-P

   


  • Стремената трябва да са способни да устояват на срязващи усилия в напречния елемент и да носят окачената долна плоча.