Библиотека конструктивни детайли за бетонови, стоманени и комбинирани конструкции. Включва основи от фундаменти до пилотни възглавници, фундаментни плочи, шайби и стени.

Конструктивни детайли

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

На български

En castellano

En català

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Adaptado para o Brasil

En français

In English

На италиански

На китайски

Конструктивни детайли за наклонени плочи

 
   

Сменя котата с разлика в нивата по-голяма от дебелината на плочата в междинния участък.

Горна масивна плоча с олекотена плоча.

Сменяеми блокчета.

   

FIR654

   


  • ЗАБЕЛЕЖКА: Опасно е и така не одобряващо да се извърши смяна във височината в зоната с положителен огъващ момент.