Библиотека конструктивни детайли за бетонови, стоманени и комбинирани конструкции. Включва основи от фундаменти до пилотни възглавници, фундаментни плочи, шайби и стени.

Конструктивни детайли

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

На български

En galego

Em português

На китайски

Конструктивни детайли за наклонени плочи

 
   

Сменя котата с разлика в нивата по-голяма от дебелината на плочата.

Долна масивна плоча с еднопосочна плоча.

Успоредни предварително напрегнати греди.

   

FIU274-P