Библиотека конструктивни детайли за бетонови, стоманени и комбинирани конструкции. Включва основи от фундаменти до пилотни възглавници, фундаментни плочи, шайби и стени.

Конструктивни детайли

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

На български

En castellano

En català

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

На италиански

На китайски

FIU: Наклонени Плочи. Еднопосочни Плочи

FIU201

  

Наклонена плоча, срещаша се при греда на било. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

FIU301

  

Наклонена плоча, срещаша се при греда на било. Еднопосочна плоча. Армирани греди.

FIU401

  

Наклонена плоча, срещаша се при греда на било. Еднопосочна плоча. Монолитни греди.

FIU202

  

Наклонена плоча, срещаша се при греда на било. Еднопосочна плоча. Успоредни греди.

FIU302

  

Наклонена плоча, срещаша се при греда на било. Еднопосочна плоча. Успоредни армирани греди.

FIU402

  

Наклонена плоча, срещаша се при греда на било. Еднопосочна плоча. Успоредни монолитни греди.

FIU203

  

Смяна на направлението на участъците в гредата на билото. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

FIU303

  

Смяна на направлението на участъците в гредата на билото. Еднопосочна плоча. Армирани греди.

FIU403

  

Смяна на направлението на участъците в гредата на билото. Еднопосочна плоча. Монолитни греди.

FIU204

  

Наклонена плоча, срещаша се при греда на било. Смяна от еднопосочна плоча на предварително напрегнати греди към масивна плоча.

FIU304

  

Наклонена плоча, срещаша се при греда на било. Смяна от еднопосочна плоча на армирани греди към масивна плоча.

FIU404

  

Наклонена плоча, срещаша се при греда на било. Смяна от еднопосочна плоча на монолитни греди към масивна плоча.

FIU205

  

Наклонена плоча, срещаша се при греда на било. Смяна от еднопосочна плоча на предварително напрегнати успоредни греди към масивна плоча.

FIU305

  

Наклонена плоча, срещаша се при греда на било. Смена от еднопосочна плоча на армирани успоредни греди към масивна плоча.

FIU405

  

Наклонена плоча, срещаша се при греда на било. Смяна от еднопосочна плоча на монолитни успоредни греди към масивна плоча.

FIU206

  

Наклонена плоча, срещаша се при права греда на било. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

FIU306

  

Наклонена плоча, срещаша се при права греда на било. Еднопосочна плоча. Армирани греди.

FIU406

  

Наклонена плоча, срещаша се при права греда на било. Еднопосочна плоча. Монолитни греди.

FIU207

  

Наклонена плоча, срещаша се при права греда на било. Еднопосочна плоча. Успоредни предварително напрегнати греди.

FIU307

  

Наклонена плоча, срещаша се при права греда на било. Еднопосочна плоча. Успоредни армирани греди.

FIU407

  

Наклонена плоча, срещаша се при права греда на било. Еднопосочна плоча. Успоредни монолитни греди.

FIU208

  

Сменя направление на участъка на плочата в изравнената греда на билото. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

FIU308

  

Сменя направление на участъка на плочата в изравнената греда на билото. Еднопосочна плоча. Армирани греди.

FIU408

  

Сменя направление на участъка на плочата в изравнената греда на билото. Еднопосочна плоча. Монолитни греди.

FIU209

  

Наклонена плоча, срещаша се при права греда на било. Смяна от еднопосочна плоча на предварително напрегнати греди към масивна плоча.

FIU309

  

Наклонена плоча, срещаша се при права греда на било. Смяна от еднопосочна плоча на армирани греди към масивна плоча.

FIU409

  

Наклонена плоча, срещаша се при права греда на било. Смяна от еднопосочна плоча на монолитни греди към масивна плоча.

FIU210

  

Наклонена плоча, срещаша се при права греда на било. Смяна от еднопосочна плоча на предварително напрегнати успоредни греди към масивна плоча.

FIU310

  

Наклонена плоча, срещаша се при права греда на било. Смена от еднопосочна плоча на армирани успоредни греди към масивна плоча.

FIU410

  

Наклонена плоча, срещаша се при права греда на било. Смяна от еднопосочна плоча на монолитни успоредни греди към масивна плоча.

FIU211

  

Наклонена плоча, срещаша се при обратна греда на било. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

FIU311

  

Наклонена плоча, срещаша се при обратна греда на било. Еднопосочна плоча. Армирани греди.

FIU411

  

Наклонена плоча, срещаша се при обратна греда на било. Еднопосочна плоча. Монолитни греди.

FIU212

  

Наклонена плоча, срещаша се при обратна греда на било. Еднопосочна плоча. Успоредни предварително напрегнати греди.

FIU312

  

Наклонена плоча, срещаша се при обратна греда на било. Еднопосочна плоча. Успоредни армирани греди.

FIU412

  

Наклонена плоча, срещаша се при обратна греда на било. Еднопосочна плоча. Успоредни монолитни греди.

FIU213

  

Сменя направлението на участъка на плочата в отделената греда на билото. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

FIU313

  

Сменя направлението на участъка на плочата в отделената греда на билото. Еднопосочна плоча. Армирани греди.

FIU413

  

Сменя направлението на участъка на плочата в отделената греда на билото. Еднопосочна плоча. Монолитни греди.

FIU214

  

Наклонена плоча, срещаша се при обратна греда на било. Смяна от еднопосочна плоча на предварително напрегнати греди към масивна плоча.

FIU314

  

Наклонена плоча, срещаша се при обратна греда на било. Смяна от еднопосочна плоча на армирани греди към масивна плоча.

FIU414

  

Наклонена плоча, срещаша се при обратна греда на било. Смяна от еднопосочна плоча на монолитни греди към масивна плоча.

FIU215

  

Наклонена плоча, срещаша се при обратна греда на било. Смяна от еднопосочна плоча на предварително напрегнати успоредни греди към масивна плоча.

FIU315

  

Наклонена плоча, срещаша се при обратна греда на било. Смена от еднопосочна плоча на армирани успоредни греди към масивна плоча.

FIU415

  

Наклонена плоча, срещаша се при обратна греда на било. Смяна от еднопосочна плоча на монолитни успоредни греди към масивна плоча.

FIU216

  

Наклонена плоча, срещаша се при греда на било. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

FIU316

  

Наклонена плоча, срещаша се при греда на било. Еднопосочна плоча. Армирани греди.

FIU416

  

Наклонена плоча, срещаша се при греда на било. Еднопосочна плоча. Монолитни греди.

FIU217

  

Наклонена плоча, срещаша се при греда на било. Смяна от еднопосочна плоча на предварително напрегнати греди към масивна плоча.

FIU317

  

Наклонена плоча, срещаша се при греда на било. Смяна от еднопосочна плоча на армирани греди към масивна плоча.

FIU417

  

Наклонена плоча, срещаша се при греда на било. Смяна от еднопосочна плоча на монолитни греди към масивна плоча.

FIU218

  

Наклонена плоча, срещаша се при греда на улама. Еднопосочна плоча с отрицателен огъващ момент върху греда. Предварително напрегнати греди.

FIU318

  

Наклонена плоча, срещаша се при греда на улама. Еднопосочна плоча с отрицателен огъващ момент върху греда. Армирани греди.

FIU418

  

Наклонена плоча, срещаша се при греда на улама. Еднопосочна плоча. Монолитни греди.

FIU219

  

Наклонена плоча, срещаша се при греда на улама. Смяна от еднопосочна плоча на предварително напрегнати греди към масивна плоча с отрицателен огъващ момент върху геда.

FIU319

  

Наклонена плоча, срещаша се при греда на улама. Смяна от еднопосочна плоча върху армирани греди към масивна плоча с отрицателен огъващ момент върху греда.

FIU419

  

Наклонена плоча, срещаша се при греда на улама. Смяна от еднопосочна плоча на монолитни греди към масивна плоча.

FIU220

  

Опора в участъка от опорна стена успоредна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

FIU220-P

  

Опора в участъка от опорна стена успоредна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

FIU320

  

Опора в участъка от опорна стена успоредна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Армирани греди.

FIU320-P

  

Опора в участъка от опорна стена успоредна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Армирани греди.

FIU420

  

Опора в участъка от опорна стена успоредна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Монолитни греди.

FIU420-P

  

Опора в края на участъка от опорна стена с някакъв наклон по отношение на този на покрива. Еднопосочна плоча. Монолитни греди.

FIU221

  

Опора в края на участъка от опорна стена, перпендикулярна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

FIU221-P

  

Опора в края на участъка от опорна стена, перпендикулярна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

FIU321

  

Опора в края на участъка от опорна стена, перпендикулярна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Армирани греди.

FIU321-P

  

Опора в края на участъка от опорна стена, перпендикулярна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Армирани греди.

FIU421

  

Опора в края на участъка от опорна стена, перпендикулярна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Монолитни греди.

FIU421-P

  

Опора в края на участъка от опорна стена, перпендикулярна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Монолитни греди.

FIU222

  

Опора в края на участъка от опорна стена с някакъв наклон по отношение на този на покрива. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

FIU222-P

  

Опора в края на участъка от опорна стена с някакъв наклон по отношение на този на покрива. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

FIU322

  

Опора в края на участъка от опорна стена с някакъв наклон по отношение на този на покрива. Еднопосочна плоча. Армирани греди.

FIU322-P

  

Опора в края на участъка от опорна стена с някакъв наклон по отношение на този на покрива. Еднопосочна плоча. Армирани греди.

FIU422

  

Опора в края на участъка от опорна стена с някакъв наклон по отношение на този на покрива. Еднопосочна плоча. Монолитни греди.

FIU422-P

  

Опора в края на участъка от опорна стена с някакъв наклон по отношение на този на покрива. Еднопосочна плоча. Монолитни греди.

FIU223

  

Ръб на участък подпрян от опорна стена, успоредна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Успоредни предварително напрегнати греди.

FIU223-P

  

Ръб на участък подпрян от опорна стена, успоредна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Успоредни предварително напрегнати греди.

FIU323

  

Ръб на участък подпрян от опорна стена, успоредна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Успоредни армирани греди.

FIU323-P

  

Ръб на участък подпрян от опорна стена, успоредна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Успоредни армирани греди.

FIU423

  

Ръб на участък подпрян от опорна стена, успоредна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Успоредни монолитни греди.

FIU423-P

  

Ръб на участък подпрян от опорна стена, успоредна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Успоредни монолитни греди.

FIU224

  

Ръб на участък подпрян от опорна стена, перпендикулярна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Успоредни предварително напрегнати греди.

FIU224-P

  

Ръб на участък подпрян от опорна стена, перпендикулярна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Успоредни предварително напрегнати греди.

FIU324

  

Ръб на участък подпрян от опорна стена, перпендикулярна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Успоредни армирани греди.

FIU324-P

  

Ръб на участък подпрян от опорна стена, перпендикулярна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Успоредни армирани греди.

FIU424

  

Ръб на участък подпрян от опорна стена, перпендикулярна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Успоредни монолитни греди.

FIU424-P

  

Ръб на участък подпрян от опорна стена, перпендикулярна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Успоредни монолитни греди.

FIU225

  

Опора между участъци от опорна стена успоредна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

FIU225-P

  

Опора между участъци от опорна стена успоредна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

FIU325

  

Опора между участъци от опорна стена успоредна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Армирани греди.

FIU325-P

  

Опора между участъци от опорна стена успоредна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Армирани греди.

FIU425

  

Опора между участъци от опорна стена успоредна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Монолитни греди.

FIU425-P

  

Опора между участъци от опорна стена успоредна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Монолитни греди.

FIU226

  

Опора между участъци от опорна стена перпендикулярна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

FIU226-P

  

Опора между участъци от опорна стена перпендикулярна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

FIU326

  

Опора между участъци от опорна стена перпендикулярна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Армирани греди.

FIU326-P

  

Опора между участъци от опорна стена перпендикулярна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Армирани греди.

FIU426

  

Опора между участъци от опорна стена перпендикулярна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Монолитни греди.

FIU426-P

  

Опора между участъци от опорна стена перпендикулярна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Монолитни греди.

FIU227

  

Опора между участъци от опорна стена с някакъв наклон по отношение на този на покрива. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

FIU227-P

  

Опора между участъци от опорна стена с някакъв наклон по отношение на този на покрива. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

FIU327

  

Опора между участъци от опорна стена с някакъв наклон по отношение на този на покрива. Еднопосочна плоча. Армирани греди.

FIU327-P

  

Опора между участъци от опорна стена с някакъв наклон по отношение на този на покрива. Еднопосочна плоча. Армирани греди.

FIU427

  

Опора между участъци от опорна стена с някакъв наклон по отношение на този на покрива. Еднопосочна плоча. Монолитни греди.

FIU427-P

  

Опора между участъци от опорна стена с някакъв наклон по отношение на този на покрива. Еднопосочна плоча. Монолитни греди.

FIU228

  

Опора между участъци от опорна стена успоредна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Успоредни предварително напрегнати греди.

FIU228-P

  

Опора между участъци от опорна стена успоредна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Успоредни предварително напрегнати греди.

FIU328

  

Опора между участъци от опорна стена успоредна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Успоредни армирани греди.

FIU328-P

  

Опора между участъци от опорна стена успоредна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Успоредни армирани греди.

FIU428

  

Опора между участъци от опорна стена успоредна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Успоредни монолитни греди.

FIU428-P

  

Опора между участъци от опорна стена успоредна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Успоредни монолитни греди.

FIU229

  

Опора между участъци от опорна стена перпендикулярна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Успоредни предварително напрегнати греди.

FIU229-P

  

Опора между участъци от опорна стена перпендикулярна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Успоредни предварително напрегнати греди.

FIU329

  

Опора между участъци от опорна стена перпендикулярна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Успоредни армирани греди.

FIU329-P

  

Опора между участъци от опорна стена перпендикулярна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Успоредни армирани греди.

FIU429

  

Опора между участъци от опорна стена перпендикулярна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Успоредни монолитни греди.

FIU429-P

  

Опора между участъци от опорна стена перпендикулярна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Успоредни монолитни греди.

FIU230

  

Опора в края на участъка от бетонова стена успоредна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

FIU230-P

  

Опора в края на участъка от бетонова стена успоредна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

FIU330

  

Опора в края на участъка от бетонова стена успоредна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Армирани греди.

FIU330-P

  

Опора в края на участъка от бетонова стена успоредна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Армирани греди.

FIU430

  

Опора в края на участъка от бетонова стена успоредна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Монолитни греди.

FIU430-P

  

Опора в края на участъка от бетонова стена успоредна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Монолитни греди.

FIU231

  

Опора в края на участъка от бетонова стена с някакъв наклон по отношение на този на покрива. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

FIU231-P

  

Опора в края на участъка от бетонова стена с някакъв наклон по отношение на този на покрива. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

FIU331

  

Опора в края на участъка от бетонова стена с някакъв наклон по отношение на този на покрива. Еднопосочна плоча. Армирани греди.

FIU331-P

  

Опора в края на участъка от бетонова стена с някакъв наклон по отношение на този на покрива. Еднопосочна плоча. Армирани греди.

FIU431

  

Опора в края на участъка от бетонова стена с някакъв наклон по отношение на този на покрива. Еднопосочна плоча. Монолитни греди.

FIU431-P

  

Опора в края на участъка от бетонова стена с някакъв наклон по отношение на този на покрива. Еднопосочна плоча. Монолитни греди.

FIU232

  

Ръб на участък подпрян от бетонова стена, успоредна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Успоредни предварително напрегнати греди.

FIU332

  

Ръб на участък подпрян от бетонова стена, успоредна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Успоредни армирани греди.

FIU432

  

Ръб на участък подпрян от бетонова стена, успоредна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Успоредни монолитни греди.

FIU233

  

Ръб на участък подпрян от бетонова стена, перпендикулярна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Успоредни предварително напрегнати греди.

FIU333

  

Ръб на участък подпрян от бетонова стена, перпендикулярна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Успоредни армирани греди.

FIU433

  

Ръб на участък подпрян от бетонова стена, перпендикулярна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Успоредни монолитни греди.

FIU234

  

Опора мжду участъците от бетонова стена, успоредна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

FIU334

  

Опора мжду участъците от бетонова стена, успоредна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Армирани греди.

FIU434

  

Опора мжду участъците от бетонова стена, успоредна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Монолитни греди.

FIU235

  

Опора между участъци от бетонова стена с някакъв наклон по отношение на този на покрива. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

FIU335

  

Опора между участъци от бетонова стена с някакъв наклон по отношение на този на покрива. Еднопосочна плоча. Армирани греди.

FIU435

  

Опора между участъци от бетонова стена с някакъв наклон по отношение на този на покрива. Еднопосочна плоча. Монолитни греди.

FIU236

  

Опора мжду участъците от бетонова стена, успоредна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Успоредни предварително напрегнати греди.

FIU336

  

Опора мжду участъците от бетонова стена, успоредна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Успоредни армирани греди.

FIU436

  

Опора мжду участъците от бетонова стена, успоредна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Успоредни монолитни греди.

FIU237

  

Опора между участъци от бетонова стена, перпендикулярна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Успоредни предварително напрегнати греди.

FIU337

  

Опора между участъци от бетонова стена, перпендикулярна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Успоредни армирани греди.

FIU437

  

Опора между участъци от бетонова стена, перпендикулярна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Успоредни монолитни греди.

FIU238

  

Опора в края на участъка от отделена греда успоредна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

FIU338

  

Опора в края на участъка от отделена греда успоредна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Армирани греди.

FIU438

  

Опора в края на участъка от отделена греда успоредна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Монолитни греди.

FIU239

  

Опора в края на участъка от отделена греда с някакъв наклон по отношение на този на покрива. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

FIU339

  

Опора в края на участъка от отделена греда с някакъв наклон по отношение на този на покрива. Еднопосочна плоча. Армирани греди.

FIU439

  

Опора в края на участъка от отделена греда с някакъв наклон по отношение на този на покрива. Еднопосочна плоча. Монолитни греди.

FIU240

  

Опора между участъци от изравнена греда, успоредна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

FIU340

  

Опора между участъци от изравнена греда, успоредна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Армирани греди.

FIU440

  

Опора между участъци от изравнена греда, успоредна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Монолитни греди.

FIU241

  

Опора между участъци от изравнена греда, успоредна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Успоредни предварително напрегнати греди.

FIU341

  

Опора между участъци от изравнена греда, успоредна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Успоредни армирани греди.

FIU441

  

Опора между участъци от изравнена греда, успоредна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Успоредни монолитни греди.

FIU242

  

Опора между участъци от изравнена греда с някакъв наклон по отношение на този на покрива. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

FIU342

  

Опора между участъци от изравнена греда с някакъв наклон по отношение на този на покрива. Еднопосочна плоча. Армирани греди.

FIU442

  

Опора между участъци от изравнена греда с някакъв наклон по отношение на този на покрива. Еднопосочна плоча. Монолитни греди.

FIU243

  

Опора между участъци от хоризонтална греда, перпендикулярна на накона на покрива. Еднопосочна плоча. Успоредни предварително напрегнати греди.

FIU343

  

Опора между участъци от хоризонтална греда, перпендикулярна на накона на покрива. Еднопосочна плоча. Успоредни армирани греди.

FIU443

  

Опора между участъци от хоризонтална греда, перпендикулярна на накона на покрива. Еднопосочна плоча. Успоредни монолитни греди.

FIU244

  

Опора между участъци от отделена греда, успоредна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

FIU344

  

Опора между участъци от отделена греда, успоредна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Армирани греди.

FIU444

  

Опора между участъци от отделена греда, успоредна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Монолитни греди.

FIU245

  

Опора между участъци от отделена греда с някакъв наклон по отношение на този на покрива. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

FIU345

  

Опора между участъци от отделена греда с някакъв наклон по отношение на този на покрива. Еднопосочна плоча. Армирани греди.

FIU445

  

Опора между участъци от отделена греда с някакъв наклон по отношение на този на покрива. Еднопосочна плоча. Монолитни греди.

FIU246

  

Опора между участъци от отделена греда, успоредна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Успоредни предварително напрегнати греди.

FIU346

  

Опора между участъци от отделена греда, успоредна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Успоредни армирани греди.

FIU446

  

Опора между участъци от отделена греда, успоредна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Успоредни монолитни греди.

FIU247

  

Опора между участъци от отделена греда, перпендикулярно на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Успоредни предварително напрегнати греди.

FIU347

  

Опора между участъци от отделена греда, перпендикулярно на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Успоредни армирани греди.

FIU447

  

Опора между участъци от отделена греда, перпендикулярно на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Успоредни монолитни греди.

FIU248

  

Опора в края на участъка от стоманена греда успоредна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

FIU348

  

Опора в края на участъка от стоманена греда успоредна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Армирани греди.

FIU448

  

Опора в края на участъка от стоманена греда успоредна на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Монолитни греди.

FIU249

  

Опора в края на участък от стоманена греда с някакъв наклон по отношение на този на покрива. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

FIU349

  

Опора в края на участък от стоманена греда с някакъв наклон по отношение на този на покрива. Еднопосочна плоча. Армирани греди.

FIU449

  

Опора в края на участък от стоманена греда с някакъв наклон по отношение на този на покрива. Еднопосочна плоча. Монолитни греди.

FIU250

  

Опора между плочи от стоманена греда успоредно на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

FIU350

  

Опора между плочи от стоманена греда успоредно на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Армирани греди.

FIU450

  

Опора между плочи от стоманена греда успоредно на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Монолитни греди.

FIU251

  

Опора между участъци с някакъв наклон по отношение на този на покрива. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

FIU351

  

Опора между участъци с някакъв наклон по отношение на този на покрива. Еднопосочна плоча. Армирани греди.

FIU451

  

Опора между участъци с някакъв наклон по отношение на този на покрива. Еднопосочна плоча. Монолитни греди.

FIU252

  

Опора между плочи от стоманена греда успоредно на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Успоредни предварително напрегнати греди.

FIU352

  

Опора между плочи от стоманена греда успоредно на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Успоредни армирани греди.

FIU452

  

Опора между плочи от стоманена греда успоредно на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Успоредни монолитни греди.

FIU253

  

Опора между участъци от стоманена греда, перпендикулярно на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Успоредни предварително напрегнати греди.

FIU353

  

Опора между участъци от стоманена греда, перпендикулярно на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Успоредни армирани греди.

FIU453

  

Опора между участъци от стоманена греда, перпендикулярно на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Успоредни монолитни греди.

FIU254-A

  

Хоризонтална греда в края на участък с борд, перпендикулярно на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

FIU354-A

  

Хоризонтална греда в края на участък с борд, перпендикулярно на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Армирани греди.

FIU454-A

  

Хоризонтална греда в края на участък с борд, перпендикулярно на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Монолитни греди.

FIU254-B

  

Хоризонтална греда в края на участък с вертикален борд. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

FIU354-B

  

Хоризонтална греда в края на участък с вертикален борд. Еднопосочна плоча. Армирани греди.

FIU454-B

  

Хоризонтална греда в края на участък с вертикален борд. Еднопосочна плоча. Монолитни греди.

FIU254-C

  

Хоризонтална греда в края на участък с хоризонтален борд. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

FIU354-C

  

Хоризонтална греда в края на участък с хоризонтален борд. Еднопосочна плоча. Армирани греди.

FIU454-C

  

Хоризонтална греда в края на участък с хоризонтален борд. Еднопосочна плоча. Монолитни греди.

FIU255-A

  

Хоризонтална греда в края на участък с борд, перпендикулярно на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Успоредни предварително напрегнати греди.

FIU355-A

  

Хоризонтална греда в края на участък с борд, перпендикулярно на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Успоредни армирани греди.

FIU455-A

  

Хоризонтална греда в края на участък с борд, перпендикулярно на наклона на покрива. Еднопосочна плоча. Успоредни монолитни греди.

FIU255-B

  

Хоризонтална греда в края на участък с вертикален борд. Еднопосочна плоча. Успоредни предварително напрегнати греди.

FIU355-B

  

Хоризонтална греда в края на участък с вертикален борд. Еднопосочна плоча. Успоредни армирани греди.

FIU455-B

  

Хоризонтална греда в края на участък с вертикален борд. Еднопосочна плоча. Успоредни монолитни греди.

FIU255-C

  

Хоризонтална греда в края на участък с хоризонтален борд. Еднопосочна плоча. Успоредни предварително напрегнати греди.

FIU355-C

  

Хоризонтална греда в края на участък с хоризонтален борд. Еднопосочна плоча. Успоредни армирани греди.

FIU455-C

  

Хоризонтална греда в края на участък с хоризонтален борд. Еднопосочна плоча. Успоредни монолитни греди.

FIU256

  

Смяна на ръба на ръба на изравняване на колоните. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

FIU356

  

Смяна на ръба на ръба на изравняване на колоните. Еднопосочна плоча. Армирани греди.

FIU456

  

Смяна на ръба на ръба на изравняване на колоните. Еднопосочна плоча. Монолитни греди.

FIU257

  

Сменя височината. Еднопосочна плоча. Успоредни предварително напрегнати греди.

FIU357

  

Сменя височината. Еднопосочна плоча. Успоредни армирани греди.

FIU457

  

Сменя височината. Еднопосочна плоча. Успоредни монолитни греди.

FIU258

  

Сменя котата с разлика в нивата по-малка от дебелината на плочата в линията на колоните. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

FIU358

  

Сменя котата с разлика в нивата по-малка от дебелината на плочата в линията на колоните. Еднопосочна плоча. Армирани греди.

FIU458

  

Сменя котата с разлика в нивата по-малка от дебелината на плочата в линията на колоните. Еднопосочна плоча. Монолитни греди.

FIU259

  

Сменя котата с разлика в нивата по-малка от дебелината на плочата. Еднопосочна плоча. Успоредни предварително напрегнати греди.

FIU359

  

Сменя котата с разлика в нивата по-малка от дебелината на плочата. Еднопосочна плоча. Успоредни армирани греди.

FIU459

  

Сменя котата с разлика в нивата по-малка от дебелината на плочата. Еднопосочна плоча. Успоредни монолитни греди.

FIU260

  

Сменя котата с разлика в нивата по-голяма от дебелината на плочата в линията на колоните. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

FIU260-P

  

Сменя котата с разлика в нивата по-голяма от дебелината на плочата в линията на колоните. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

FIU360

  

Сменя котата с разлика в нивата по-голяма от дебелината на плочата в линията на колоните. Еднопосочна плоча. Армирани греди.

FIU360-P

  

Сменя котата с разлика в нивата по-голяма от дебелината на плочата в линията на колоните. Еднопосочна плоча. Армирани греди.

FIU460

  

Сменя котата с разлика в нивата по-голяма от дебелината на плочата в линията на колоните. Еднопосочна плоча. Монолитни греди.

FIU460-P

  

Сменя котата с разлика в нивата по-голяма от дебелината на плочата в линията на колоните. Еднопосочна плоча. Монолитни греди.

FIU261

  

Сменя котата с разлика в нивата по-голяма от дебелината на плочата в междинния участък. Еднопосочна плоча. Успоредни предварително напрегнати греди.

FIU361

  

Сменя котата с разлика в нивата по-голяма от дебелината на плочата в междинния участък. Еднопосочна плоча. Успоредни армирани греди.

FIU461

  

Сменя котата с разлика в нивата по-голяма от дебелината на плочата в междинния участък. Еднопосочна плоча. Успоредни монолитни греди.

FIU262

  

Отвор пресичащ ребрата, решен чрез използване на греди по периметъра и двойни греди. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

FIU362

  

Отвор пресичащ ребрата, решен чрез използване на греди по периметъра и двойни греди. Еднопосочна плоча. Армирани греди.

FIU462

  

Отвор пресичащ ребрата, решен чрез греди по периметъра. Еднопосочна плоча. Монолитни греди.

FIU263

  

Преход към масивна плоча със същата дебелини като с еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

FIU363

  

Преход към масивна плоча със същата дебелини като с еднопосочна плоча. Армирани греди.

FIU463

  

Преход към масивна плоча със същата дебелини като с еднопосочна плоча. Монолитни греди.

FIU264

  

Преход към масивна плоча със същата дебелини като с еднопосочна плоча. Успоредни предварително напрегнати греди.

FIU364

  

Преход към масивна плоча със същата дебелини като с еднопосочна плоча. Успоредни армирани греди.

FIU464

  

Преход към масивна плоча със същата дебелини като с еднопосочна плоча. Успоредни монолитни греди.

FIU265

  

Смяна на ръба на ръба на изравняване на колоните. Еднопосочна плоча с масивна плоча. Предварително напрегнати греди.

FIU365

  

Смяна на ръба на ръба на изравняване на колоните. Еднопосочна плоча с масивна плоча. Армирани греди.

FIU465

  

Смяна на ръба на ръба на изравняване на колоните. Еднопосочна плоча с масивна плоча. Монолитни греди.

FIU266

  

Сменя височината. Еднопосочна плоча с масивна плоча. Успоредни предварително напрегнати греди.

FIU366

  

Сменя височината. Еднопосочна плоча с масивна плоча. Успоредни армирани греди.

FIU466

  

Сменя височината. Еднопосочна плоча с масивна плоча. Успоредни монолитни греди.

FIU267

  

Сменя котата с разлика в нивата по-малка от дебелината на плочата в линията на колоните. Горна масивна плоча с еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

FIU367

  

Сменя котата с разлика в нивата по-малка от дебелината на плочата в линията на колоните. Горна масивна плоча с еднопосочна плоча. Армирани греди.

FIU467

  

Сменя котата с разлика в нивата по-малка от дебелината на плочата в линията на колоните. Горна масивна плоча с еднопосочна плоча. Монолитни греди.

FIU268

  

Сменя котата с разлика в нивата по-малка от дебелината на плочата. Горна масивна плоча с еднопосочна плоча. Успоредни предварително напрегнати греди.

FIU368

  

Сменя котата с разлика в нивата по-малка от дебелината на плочата. Горна масивна плоча с еднопосочна плоча. Успоредни армирани греди.

FIU468

  

Сменя котата с разлика в нивата по-малка от дебелината на плочата. Горна масивна плоча с еднопосочна плоча. Успоредни монолитни греди.

FIU269

  

Сменя котата с разлика в нивата по-малка от дебелината на плочата в линията на колоните. Долна масивна плоча с еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

FIU369

  

Сменя котата с разлика в нивата по-малка от дебелината на плочата в линията на колоните. Долна масивна плоча с еднопосочна плоча. Армирани греди.

FIU469

  

Сменя котата с разлика в нивата по-малка от дебелината на плочата в линията на колоните. Долна масивна плоча с еднопосочна плоча. Монолитни греди.

FIU270

  

Сменя котата с разлика в нивата по-малка от дебелината на плочата. Долна масивна плоча с еднопосочна плоча. Успоредни предварително напрегнати греди.

FIU370

  

Сменя котата с разлика в нивата по-малка от дебелината на плочата. Долна масивна плоча с еднопосочна плоча. Успоредни армирани греди.

FIU470

  

Сменя котата с разлика в нивата по-малка от дебелината на плочата. Долна масивна плоча с еднопосочна плоча. Успоредни монолитни греди.

FIU271

  

Сменя котата с разлика в нивата по-голяма от дебелината на плочата в линията на колоните. Горна масивна плоча с еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

FIU271-P

  

Сменя котата с разлика в нивата по-голяма от дебелината на плочата в линията на колоните. Горна масивна плоча с еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

FIU371

  

Сменя котата с разлика в нивата по-голяма от дебелината на плочата в линията на колоните. Горна масивна плоча с еднопосочна плоча. Армирани греди.

FIU371-P

  

Сменя котата с разлика в нивата по-голяма от дебелината на плочата в линията на колоните. Горна масивна плоча с еднопосочна плоча. Армирани греди.

FIU471

  

Сменя котата с разлика в нивата по-голяма от дебелината на плочата в линията на колоните. Горна масивна плоча с еднопосочна плоча. Монолитни греди.

FIU471-P

  

Сменя котата с разлика в нивата по-голяма от дебелината на плочата в линията на колоните. Горна масивна плоча с еднопосочна плоча. Монолитни греди.

FIU272

  

Сменя котата с разлика в нивата по-голяма от дебелината на плочата. Горна масивна плоча с еднопосочна плоча. Успоредни предварително напрегнати греди.

FIU372

  

Сменя котата с разлика в нивата по-голяма от дебелината на плочата. Горна масивна плоча с еднопосочна плоча. Успоредни армирани греди.

FIU472

  

Сменя котата с разлика в нивата по-голяма от дебелината на плочата. Горна масивна плоча с еднопосочна плоча. Успоредни монолитни греди.

FIU273

  

Сменя котата с разлика в нивата по-голяма от дебелината на плочата. Долна масивна плоча с еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

FIU273-P

  

Сменя котата с разлика в нивата по-голяма от дебелината на плочата. Долна масивна плоча с еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

FIU373

  

Сменя котата с разлика в нивата по-голяма от дебелината на плочата. Долна масивна плоча с еднопосочна плоча. Армирани греди.

FIU373-P

  

Сменя котата с разлика в нивата по-голяма от дебелината на плочата. Долна масивна плоча с еднопосочна плоча. Армирани греди.

FIU473

  

Сменя котата с разлика в нивата по-голяма от дебелината на плочата. Долна масивна плоча с еднопосочна плоча. Монолитни греди.

FIU473-P

  

Сменя котата с разлика в нивата по-голяма от дебелината на плочата. Долна масивна плоча с еднопосочна плоча. Монолитни греди.

FIU274

  

Сменя котата с разлика в нивата по-голяма от дебелината на плочата. Долна масивна плоча с еднопосочна плоча. Успоредни предварително напрегнати греди.

FIU274-P

  

Сменя котата с разлика в нивата по-голяма от дебелината на плочата. Долна масивна плоча с еднопосочна плоча. Успоредни предварително напрегнати греди.

FIU374

  

Сменя котата с разлика в нивата по-голяма от дебелината на плочата. Долна масивна плоча с еднопосочна плоча. Успоредни армирани греди.

FIU374-P

  

Сменя котата с разлика в нивата по-голяма от дебелината на плочата. Долна масивна плоча с еднопосочна плоча. Успоредни армирани греди.

FIU474

  

Сменя котата с разлика в нивата по-голяма от дебелината на плочата. Долна масивна плоча с еднопосочна плоча. Успоредни монолитни греди.

FIU474-P

  

Сменя котата с разлика в нивата по-голяма от дебелината на плочата. Долна масивна плоча с еднопосочна плоча. Успоредни монолитни греди.

FIU275

  

Смяна на направлението на участъка в изравнена греда. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

FIU375

  

Смяна на направлението на участъка в изравнена греда. Еднопосочна плоча. Армирани греди.

FIU475

  

Смяна на направлението на участъка в изравнена греда. Еднопосочна плоча. Монолитни греди.

FIU276

  

Смяна на направлението на участъка на вътрешна отделена греда. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

FIU376

  

Смяна на направлението на участъка на вътрешна отделена греда. Еднопосочна плоча. Армирани греди.

FIU476

  

Смяна на направлението на участъка на вътрешна отделена греда. Еднопосочна плоча. Монолитни греди.

FIU277

  

Смяна на направлението в опората върху опорна стена Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

FIU277-P

  

Смяна на направлението в опората върху опорна стена Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

FIU377

  

Смяна на направлението в опората върху опорна стена Еднопосочна плоча. Армирани греди.

FIU377-P

  

Смяна на направлението в опората върху опорна стена Еднопосочна плоча. Армирани греди.

FIU477

  

Смяна на направлението в опората върху опорна стена Еднопосочна плоча. Монолитни греди.

FIU477-P

  

Смяна на направлението в опората върху опорна стена Еднопосочна плоча. Монолитни греди.

FIU278

  

Смяна на направлението в опората върху бетонова стена. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

FIU378

  

Смяна на направлението в опората върху бетонова стена. Еднопосочна плоча. Армирани греди.

FIU478

  

Смяна на направлението в опората върху бетонова стена. Еднопосочна плоча. Монолитни греди.

FIU279

  

Смяна на направлението в опората върху метална греда. Еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

FIU379

  

Смяна на направлението в опората върху метална греда. Еднопосочна плоча. Армирани греди.

FIU479

  

Смяна на направлението в опората върху метална греда. Еднопосочна плоча. Монолитни греди.

FIU280

  

Огъване в еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди.

FIU380

  

Огъване в еднопосочна плоча. Армирани греди.

FIU480

  

Огъване в еднопосочна плоча. Монолитни греди.

FIU281

  

При стрехи на наклонена плоча с еднопосочна равнинна плоча. Предварително напрегнати греди. Изравнена греда.

FIU381

  

При стрехи на наклонена плоча с еднопосочна равнинна плоча. Армирани греди. Изравнена греда.

FIU481

  

При стрехи на наклонена плоча с еднопосочна равнинна плоча. Монолитни греди. Изравнена греда.

FIU282

  

При стрехи на наклонена плоча с еднопосочна равнинна плоча. Успоредни предварително напрегнати греди. Изравнена греда.

FIU382

  

При стрехи на наклонена плоча с еднопосочна равнинна плоча. Успоредни армирани греди. Изравнена греда.

FIU482

  

При стрехи на наклонена плоча с еднопосочна равнинна плоча. Успоредни монолитни греди. Изравнена греда.

FIU283

  

При стрехи на наклонена масивна плоча с еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди. Изравнена греда.

FIU383

  

При стрехи на наклонена масивна плоча с еднопосочна плоча. Армирани греди. Изравнена греда.

FIU483

  

При стрехи на наклонена масивна плоча с еднопосочна плоча. Монолитни греди. Изравнена греда.

FIU284

  

При стрехи на наклонена масивна плоча с еднопосочна плоча. Успоредни предварително напрегнати греди. Изравнена греда.

FIU384

  

При стрехи на наклонена масивна плоча с еднопосочна плоча. Успоредни армирани греди. Изравнена греда.

FIU484

  

При стрехи на наклонена масивна плоча с еднопосочна плоча. Успоредни монолитни греди. Изравнена греда.

FIU285

  

При стрехи на наклонена плоча, завършваща с корниз с хоризонтална еднопосочна плоча. Предварително напрегнати греди. Изравнена греда.

FIU385

  

При стрехи на наклонена плоча, завършваща с корниз с хоризонтална еднопосочна плоча. Армирани греди. Изравнена греда.

FIU485

  

При стрехи на наклонена плоча, завършваща с корниз с хоризонтална еднопосочна плоча. Монолитни греди. Изравнена греда.

FIU286

  

При стрехи на наклонена плоча, завършваща с корниз с хоризонтална еднопосочна плоча. Успоредни предварително напрегнати греди. Изравнена греда.

FIU386

  

При стрехи на наклонена плоча, завършваща с корниз с хоризонтална еднопосочна плоча. Успоредни армирани греди. Изравнена греда.

FIU486

  

При стрехи на наклонена плоча, завършваща с корниз с хоризонтална еднопосочна плоча. Успоредни монолитни греди. Изравнена греда.

FIU287

  

При стрехи наклонена масивна плоча, завършваща с корниз с еднопосочна хоризонтална плоча. Предварително напрегнати греди. Изравнена греда.

FIU387

  

При стрехи наклонена масивна плоча, завършваща с корниз с еднопосочна хоризонтална плоча. Армирани греди. Изравнена греда.

FIU487

  

При стрехи наклонена масивна плоча, завършваща с корниз с еднопосочна хоризонтална плоча. Монолитни греди. Изравнена греда.

FIU288

  

При стрехи наклонена масивна плоча, завършваща с корниз с еднопосочна хоризонтална плоча. Успоредни предварително напрегнати греди. Изравнена греда.

FIU388

  

При стрехи наклонена масивна плоча, завършваща с корниз с еднопосочна хоризонтална плоча. Успоредни армирани греди. Изравнена греда.

FIU488

  

При стрехи наклонена масивна плоча, завършваща с корниз с еднопосочна хоризонтална плоча. Успоредни монолитни греди. Изравнена греда.

FIU289

  

При стрехи на наклонени с хоризонтални плочи. Предварително напрегнати греди. Отделена греда.

FIU389

  

При стрехи на наклонени с хоризонтални плочи. Армирани греди. Отделена греда.

FIU489

  

При стрехи на наклонени с хоризонтални плочи. Монолитни греди. Отделена греда.

FIU290

  

При стрехи на наклонени с хоризонтални плочи. Успоредни предварително напрегнати греди. Отделена греда.

FIU390

  

При стрехи на наклонени с хоризонтални плочи. Успоредни армирани греди. Отделена греда.

FIU490

  

При стрехи на наклонени с хоризонтални плочи. Успоредни монолитни греди. Отделена греда.

FIU291

  

При стрехи на наклонени с хоризонтални плочи. Надвисване със запълване. Предварително напрегнати греди. Отделена греда.

FIU391

  

При стрехи на наклонени с хоризонтални плочи. Надвисване със запълване. Армирани греди. Отделена греда.

FIU491

  

При стрехи на наклонени с хоризонтални плочи. Надвисване със запълване. Монолитни греди. Греда по ръба.

FIU292

  

При стрехи на наклонени с хоризонтални плочи. Надвисване със запълване. Успоредни предварително напрегнати греди. Отделена греда.

FIU392

  

При стрехи на наклонени с хоризонтални плочи. Надвисване със запълване. Успоредни армирани греди. Отделена греда.

FIU492

  

При стрехи на наклонени с хоризонтални плочи. Надвисване със запълване. Успоредни монолитни греди. Отделена греда.

FIU990

  

Детайли на стоманени колони. Ивични греди в наклонена плоча.

FIU991

  

Детайли на стоманени колони. Междинна греда в наклонена плоча. Снижаващ се наклон.

FIU992

  

Детайли на стоманени колони. Междинна греда в наклонена плоча. Повишаващ се наклон.

FIU993

  

Детайли на стоманени колони. Междинна греда в наклонена плоча.

FIU994

  

Детайли на стоманени колони. Греда по ръба в наклонена плоча. Снижаващ се наклон.

FIU995

  

Детайли на стоманени колони. Греда по ръба в наклонена плоча. Повишаващ се наклон.

FIU996

  

Детайли на стоманени колони. Греда по билото.

FIU997

  

Детайли на стоманени колони. Греда по билото.

FIU998

  

Детайли на стоманени колони. Греда на улама, успоредно на наклона.

FIU999

  

Детайли на стоманени колони. Греда на улама, перпендикулярно на наклона.

Конструктивни детайли за наклонени плочи

Поръчка за конструктивните детайли