Библиотека конструктивни детайли за бетонови, стоманени и комбинирани конструкции. Включва основи от фундаменти до пилотни възглавници, фундаментни плочи, шайби и стени.

Конструктивни детайли

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

На български

En castellano

En català

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

На италиански

На китайски

Конструктивни детайли за наклонени плочи

 
   

Детайли на стоманени колони.

Греда по ръба в наклонена плоча.

Снижаващ се наклон.

   

FIU994

   


  • Ще се разположат стоманени профили IPN със стомана A-42b, съгласно Техническата Документация.

  • Заковянето ще се включи в опората фабрично.

  • Профилите ще се заварят един към друг за опора по целият периметър, с който контактуват с дебелина на заварката 7 mm.

  • Ще се разположи спирала от 8 mm със стъпка 10 cm.

  • Препоръчаните напречни пръти са за етажи на сгради с общо приети живи товари и приемливо укрепени участъци. За всеки случай се изисква да се прегледат поотделно.