Библиотека конструктивни детайли за бетонови, стоманени и комбинирани конструкции. Включва основи от фундаменти до пилотни възглавници, фундаментни плочи, шайби и стени.

Конструктивни детайли

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

На български

En castellano

En català

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

На италиански

На китайски

Конструктивни детайли за наклонени плочи

Поръчка за конструктивните детайли

   

Сменя направление на участъка на плочата в изравнената греда на билото.

Еднопосочна плоча.

Армирани греди.

   

FIU308

   


  • Ако стойност от 30 cm покрива типичните случаи (<=O12), трябва да се прегледа таблицата за стойности на L2 в детайл FIX110.