Библиотека конструктивни детайли за бетонови, стоманени и комбинирани конструкции. Включва основи от фундаменти до пилотни възглавници, фундаментни плочи, шайби и стени.

Конструктивни детайли

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

На български

En galego

Em português

На китайски

Конструктивни детайли за наклонени плочи

 
   

Ръб на участък подпрян от опорна стена, успоредна на наклона на покрива.

Еднопосочна плоча.

Успоредни армирани греди.

   

FIU323-P