Библиотека конструктивни детайли за бетонови, стоманени и комбинирани конструкции. Включва основи от фундаменти до пилотни възглавници, фундаментни плочи, шайби и стени.

Конструктивни детайли

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

На български

En galego

Em português

На китайски

Конструктивни детайли за наклонени плочи

 
   

Опора в края на участъка от опорна стена с някакъв наклон по отношение на този на покрива.

Еднопосочна плоча.

Монолитни греди.

   

FIU422-P