Библиотека конструктивни детайли за бетонови, стоманени и комбинирани конструкции. Включва основи от фундаменти до пилотни възглавници, фундаментни плочи, шайби и стени.

Конструктивни детайли

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

На български

En castellano

En català

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

На италиански

На китайски

FIX: Наклонени Плочи. Специални детайли. Колони. Греди

FIX010

  

Основна схема на застъпване, закотвяне и разположение на пръти на наклонени елементи в техните връзки с вертикални елементи. Без динамично въздействие. Стомана B 400 S.

FIX011

  

Основна схема на застъпване, закотвяне и разположение на пръти на наклонени елементи в техните връзки с вертикални елементи. С динамично въздействие. Стомана B 400 S.

FIX012

  

Основна схема на застъпване, закотвяне и разположение на пръти на наклонени елементи в техните връзки с вертикални елементи. Без динамично въздействие. Стомана B 500 S.

FIX013

  

Основна схема на застъпване, закотвяне и разположение на пръти на наклонени елементи в техните връзки с вертикални елементи. С динамично въздействие. Стомана B 500 S.

FIX010-P

  

Основна схема на застъпване, закотвяне и разположение на пръти на наклонени елементи в техните връзки с вертикални елементи.

FIX100

  

Основна схема на закотвяне и разположение на пръти на наклонени елементи с непрекъсната армировка.

FIX100-P

  

Основна схема на закотвяне и разположение на пръти на наклонени елементи с непрекъсната армировка.

FIX110

  

Основна схема на застъпване, закотвяне и разположение на пръти на наклонени елементи със застъпваща армировка.

FIX110-P

  

Основна схема на застъпване, закотвяне и разположение на пръти на наклонени елементи със застъпваща армировка.

FIX120

  

Основна схема на застъпване, закотвяне и разположение на пръти на наклонени елементи с отрязана армировка. Плочи с фабрични мрежи и плочи без динамично въздействие. Стомана B 400 S.

FIX120-P

  

Основна схема на застъпване, закотвяне и разположение на пръти на наклонени елементи с отрязана армировка. Плочи с фабрични мрежи и плочи.

FIX130

  

Основна схема на застъпване, закотвяне и разположение на пръти на наклонени елементи с отрязана армировка. Плочи с фабрични мрежи и плочи с динамично въздействие. Стомана B 400 S.

FIX140

  

Основна схема на застъпване, закотвяне и разположение на пръти на наклонени елементи с отрязана армировка. Плочи с фабрични мрежи и плочи без динамично въздействие. Стомана B 500 S.

FIX150

  

Основна схема на застъпване, закотвяне и разположение на пръти на наклонени елементи с отрязана армировка. Плочи с фабрични мрежи и плочи с динамично въздействие. Стомана B 500 S.

FIX160

  

Основна схема на застъпване, закотвяне и разположение на пръти на наклонени елементи с отрязана армировка. Греди без динамично въздействие. Стомана B 400 S.

FIX160-P

  

Основна схема на застъпване, закотвяне и разположение на пръти на наклонени елементи с отрязана армировка. Греди.

FIX170

  

Основна схема на застъпване, закотвяне и разположение на пръти на наклонени елементи с отрязана армировка. Греди с динамично въздействие. Стомана B 400 S.

FIX180

  

Основна схема на застъпване, закотвяне и разположение на пръти на наклонени елементи с отрязана армировка. Греди без динамично въздействие. Стомана B 500 S.

FIX190

  

Основна схема на застъпване, закотвяне и разположение на пръти на наклонени елементи с отрязана армировка. Греди с динамично въздействие. Стомана B 500 S.

FIP100

  

Схема на армировка на колона във възли с греди и наклонени плочи без динамично въздействие. Стомана B 400 S.

FIP100-P

  

Схема на армировка във свързване на колона в греда и наклонена плоча

FIP110

  

Схема на армировка на колона във възли с греди и наклонени плочи с динамично въздействие. Стомана B 400 S.

FIP120

  

Схема на армировка на колона във възли с греди и наклонени плочи без динамично въздействие. Стомана B 500 S.

FIP130

  

Схема на армировка на колона във възли с греди и наклонени плочи с динамично въздействие. Стомана B 500 S.

FIP200

  

Схема на армировка на наклонена колона във възли с греди и наклонени плочи без динамично въздействие. Стомана B 400 S.

FIP200-P

  

Схема на свързване на наклонени колони в греда и наклонена плоча

FIP210

  

Схема на армировка на наклонена колона във възли с греди и наклонени плочи с динамично въздействие. Стомана B 400 S.

FIP220

  

Схема на армировка на наклонена колона във възли с греди и наклонени плочи без динамично въздействие. Стомана B 500 S.

FIP230

  

Схема на свързване на наклонени колони в греда и наклонена плоча с динамично въздействие. Стомана B 500 S.

FIV001

  

Свързване на греда с край на колоната.

FIV002-A

  

Свързване на две изравнени греди. Борд перпендикулярно на наклона на покрива.

FIV002-B

  

Свързване на две изравнени греди. Вертикален борд.

FIV002-C

  

Свързване на две изравнени греди. Хоризонтален борд.

FIV003

  

Свързване на изравнена греда с отделена греда.

FIV004

  

Свързване на изравнена греда с бетонова стена.

FIV004-P

  

Свързване на изравнена греда с бетонова стена.

FIV005

  

Армировка на греда пресечена с греда на билото.

FIV006

  

Армировка на греда пресечена с греда на уламата.

FIG001

  

Армировка на корниз.

FIG002

  

Структура на мансардата. (Масивна плоча)

FIG003

  

Триъгълна структура на мансардата. (Масивна плоча)

FIG004

  

Трапецовидна структура на мансардата. (Масивна плоча)

FIG005

  

Правоъгълна структура на мансардата. (Масивна плоча)

FIG006

  

Формиране на мансарда с еднопосочна плоча на подпиращи се греди, носени от опорни стени.

FIG006-P

  

Формиране на мансарда с еднопосочна плоча на подпиращи се греди, носени от опорни стени.

FIG007

  

Схема на свързване между опорни стени и греда на билото.

FIG007-P

  

Схема на свързване между опорни стени и греда на билото.

FIG008

  

Схема на свързване между опорни стени и греда на уламата.

FIG008-P

  

Схема на свързване между опорни стени и греда на уламата.

FIG009-A

  

При стрехи на наклонени с хоризонтални плочи. Отделена греда. Надвисващи стрехи с борд перпендикулярно на наклона на покрива.

FIG009-B

  

При стрехи на наклонени с хоризонтални плочи. Отделена греда. Надвисващи стрехи с вертикален борд.

FIG009-C

  

При стрехи на наклонени с хоризонтални плочи. Отделена греда. Надвисващи стрехи с хоризонтален борд.

FIG010

  

При стрехи на наклонени с хоризонтални плочи. Отделена греда. Надвисващи стрехи на малки височини на горния край. Вертикален борд.

FIG011

  

При стрехи на наклонени с хоризонтални плочи. Отделена греда. Надвисващи стрехи на малки височини на долния край. Вертикален борд.

FIG012-A

  

При наклонена плоча с с надвисване на масивната плоча при стрехите. Отделена греда. Надвисващи стрехи с борд перпендикулярно на наклона на покрива.

FIG012-B

  

При наклонена плоча с с надвисване на масивната плоча при стрехите. Отделена греда. Надвисващи стрехи с вертикален борд.

FIG012-C

  

При наклонена плоча с с надвисване на масивната плоча при стрехите. Отделена греда. Надвисващи стрехи с хоризонтален борд.

FIG013

  

При наклонена плоча с с надвисване на масивната плоча при стрехите. Отделена греда. Надвисващи стрехи на малки височини на горния край. Вертикален борд.

FIG014

  

При наклонена плоча с с надвисване на масивната плоча при стрехите. Отделена греда. Надвисващи стрехи на малки височини на долния край. Вертикален борд.

FIG015

  

При наклонени плочи и масивни плочи на стрехи. Надвисващи стрехи.

Конструктивни детайли за наклонени плочи

Поръчка за конструктивните детайли