Библиотека конструктивни детайли за бетонови, стоманени и комбинирани конструкции. Включва основи от фундаменти до пилотни възглавници, фундаментни плочи, шайби и стени.

Конструктивни детайли

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

На български

En castellano

En català

En galego

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Adaptado para o Brasil

En français

In English

На италиански

На китайски

Конструктивни детайли за наклонени плочи

 
   

Основна схема на застъпване, закотвяне и разположение на пръти на наклонени елементи в техните връзки с вертикални елементи.

С динамично въздействие.

Стомана B 400 S.

   

FIX011